Jak zostaje się sędzią – krok po kroku

Sędzia to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Profesja ta ma swoją specyfikę, a droga do niej jest ciężka. Dowiedzmy się jak zostać sędzią.

Kim jest sędzia

Sędzia stanowi obok adwokata, notariusza, prokuratora i mediatora, jeden z podstawowych zawodów prawniczych. Oznacza to, że każdy, kto wykonuje tę profesję, jest z wykształcenia prawnikiem, aczkolwiek ma inne zadania. Prawnik zajmuje się prawem w teorii, na przykład je bada, albo w praktyce, czyli po prostu strzeże prawa i zapobiega bezprawiu. Adwokat świadczy pomoc prawną. Notariusz sporządza dokumenty prawne. Prokurator wykrywa i ściga przestępstwa. Mediator toczy mediację między stronami bez wpływania na wyrok. Sędzia orzeka wyrok. Sędziego przeważnie traktuje się spośród nich jako najważniejszego. Wszystko przez to, że w przeróżnych sprawach zahaczających o dziedzinę prawa, przysłowiowe ostatnie słowo należy właśnie do niego.

Jakie zadania ma sędzia

Sędzia to nie tylko profesja prawnicza, ale również zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że wykonuje on pewne działania dla dobra interesu prywatnego jednostek w jednoczesnym oparciu o dbanie dobra interesu publicznego społeczeństwa. Jak już wspomniano sędzia orzeka wyroki, ale to nie byle jakie wyroki. W celu ich wydania sędzia zapoznaje się ze sprawą, to znaczy z faktami, dowodami i zeznaniami świadków. Nie może się on okazywać stronniczy, efektem czego sędzia nie może nigdy pozostawać spowinowacony czy spokrewniony z prokuratorem. Musi on kierować się niezawisłością, a więc trzymać się jedynie przedstawionych faktów, dowodów i zeznań oraz kodeksu prawa. O ile mediatorzy toczą między stronami mediacje, choć nie wydają wyroków, próbując zapobiec trafieniu przed sąd, o tyle sędziowie, gdy sprawa trafia przed sąd, wydają wyrok i ostatecznie sprawę rozstrzygają.

Sędzia sędziemu nierówny

Istnieje kilka rodzajów sędziów. Po pierwsze stojący na czele sędziowie Sądu Najwyższego. Po drugie sędziowie Sądów Powszechnych, Sądów Administracyjnych, Sądów Okręgowych, Sądów Rejonowych oraz Sądów Apelacyjnych. Po trzecie sędziowie rozstrzygający sprawy dotyczące najwyższych organów władzy, a więc sędziowie Trybunału Stanu.

Droga ku zostaniu sędzią

Przede wszystkim sędziowie powinni odznaczać się dobrym zdrowiem fizycznym, jeszcze bardziej dobrym zdrowiem psychicznym, ponadto pozostawać racjonalnymi a nie emocjonalnymi.  Jeśli spełniają te czynniki i ukończyli studia prawnicze, to mogą rozpocząć starania o zostanie sędzią. Muszą oni posiadać obywatelstwo danego kraju, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać nieposzlakowaną opinię oraz nie posiadać żądnych wyroków. Na koniec czeka ich trwająca cztery lata aplikacja sędziowska w teorii i praktyce sfinalizowana pomyślnie zdanym egzaminem.

Plusy oraz minusy zawodu sędziego

Zawód sędziego, pomimo swojej powagi, podobnie jak inne profesje, posiada plusy oraz minusy. Plusy to między innymi stabilne zatrudnienie, porządne zarobki i rozwój kariery zawodowej. Minusy to chociażby wielka odpowiedzialność, rozstrzyganie spraw niekiedy naprawdę bardzo ciężkich i ciągłe dokształcanie się z dziedziny prawa.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

1 komentarz do “Jak zostaje się sędzią – krok po kroku

  1. Marcin Odpowiedz

    Mało szczegółowy artykuł. Zawód sędzi wymaga wielu kwalifikacji. Właśnie tego mi tu zabrakło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *