Kredyt gotówkowy, a rodzaj umowy pracowniczej

Kredyt gotówkowy to najbardziej popularny produkt finansowy oferowany przez banki. Niestety niektóre placówki ze względu na rodzaj umowy pracowniczej mogą nie udzielić nam kredytu albo będą stawiały różne warunki. W tym artykule omówimy jak wygląda proces ubiegania się o kredyt gotówkowy w zależności od umowy, którą mamy.

Kredyt gotówkowy ? umowa o dzieło i zlecenie

Pierwszym warunkiem jaki stawia bank przy tego rodzaju umowy jest minimalny staż pracy oraz czas trwania umowy. Najkrótszy staż pracy wymagany przez banki to 3 miesiące, ale możemy spotkać się nawet z 12 miesiącami, zaś najczęściej jest to 6 miesięcy. Co do drugiego ? umowa musi obowiązywać przez cały okres spłacania kredytu. Kolejnym warunkiem jest wysokość comiesięcznych dochodów określonych w umowie i powinny wynosić od 380 zł do 1500 zł w zależności od wymogów banku.

Jakie dokumenty powinna przygotować osoba starająca się o kredyt gotówkowy pracująca w oparciu umowę o dzieło lub zlecenie?

  • Umowę potwierdzającą uzyskiwanie dochodów oraz ich wysokość
  • Dowód tożsamości ze zdjęciem
  • PIT za ubiegły rok lub zaświadczenie z ZUS-u i US-u
  • Dokumenty potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy
  • Wniosek kredytowy

Kredyt gotówkowy ? umowa o pracę

W polskim prawie istnieją dwa rodzaje umów o pracę ? na czas określony i nieokreślony. Banki zdecydowanie preferują tą drugą opcję. Polega ona na tym, że pracodawca podpisując umowę z pracownikiem nie precyzuje dokładnego czasu rozwiązania współpracy. Takie umowy proponowane są pracownikom, którzy mają duże znaczenie dla firmy, dlatego też ten rodzaj umowy pracowniczej jest najmilej widziany przez banki, ponieważ oznacza to, że nasza pozycja w pracy jest stabilna i będziemy regularnie spłacać raty. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku umowy na czas określony, gdzie pracodawca jasno definiuje datę zakończenia współpracy. Problemu nie będzie w sytuacji, kiedy czas trwania kredytu nie wychodzi poza datę określoną w umowie o pracę. Dlatego osoby pracujące na podstawie tej umowy będą miały problem z wzięciem kredytu na długi okres.

Staż pracy jest tutaj równie ważny jak w przypadku umowy o dzieło lub zlecenie. Większość banków wymaga 3 miesięcznego stażu pracy, ale możemy również spotkać się z taką sytuacją, że ten limit będzie wynosił aż 6 miesięcy.

Wymagania odnośnie dokumentów są tutaj podobne jak w przypadku kredytu opartego na umowie o dzieło lub zlecenie.

Porównanie kredytów gotówkowych – https://direct.money.pl

Kontrakt zawodowy, a kredyt gotówkowy

Pracujesz w służbach mundurowych i chcesz wziąć kredyt gotówkowy? Żaden problem! Banki przygotowały specjalną ofertę dla osób, które wykonują czynną służbę. Formalności dla takich osób są ograniczone do minimum, ponieważ wystarczy dostarczyć dokument potwierdzający powołanie do służby, np. legitymacja służbowa żołnierza zawodowego, oraz w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony wykazanie stałego źródła dochodu związanego z wykonywaną służbą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *