Mediator a sędzia – podobieństwa oraz różnice

Wiele spraw trafia przed sąd, ale niektóre z nich trafiają wcześniej do mediacji. Zdarza się, iż na mediacjach sprawa się zakańcza się, nie potrzebując do swojego rozstrzygnięcia sądu. Na czym polega zawód sędziego, a na czym zawód mediatora, jakie występują między nimi podobieństwa, a jakie różnice?!

Multum zawodów prawniczych

Prawo to system norm prawnych, które najprościej rzecz ujmując, określają co wolno robić, a czego robić nie wolno. Innymi słowy prawo zapobiega bezprawiu, porządkując ład jednostek w społeczeństwie. Osobę, która zajmuje się prawem w teorii, czyli która się go uczy, naucza go i je bada, a także zajmuje się nim w praktyce, czyli wykonuje czynności prawne zawodowo, określa się mianem prawnika. Prawnik prawnikowi jednak nie równy i wcale nie chodzi, że jeden od drugiego jest ważniejszy, lecz o to, że każdy zajmuje się jakimś innym aspektem prawa. Tym sposobem wśród zawodów prawniczych wylicza się między innymi: adwokatów, notariuszy, prokuratorów, mediatorów oraz sędziów. Adwokat to prawnik, który świadczy pomoc prawną na zasadzie obrony. Notariusz to prawnik, który sporządza akty notarialne, to znaczy dokumenty prawne, na przykład testamenty. Prokurator to prawnik, który wyszukuje przestępstw oraz wprowadza i podtrzymuje akty oskarżenia. Mediator to prawnik, który toczy mediacje między stronami, jednocześnie nie wydając wyroku w sprawie. Sędzia to prawnik, który w wyniku procesu wydaje wyrok w konkretnej sprawie.

Mediator

Mediator może posiadać wykształcenie prawnicze, ale wcale nie musi. Wśród mediatorów spotyka się też z osoby z wykształceniem psychologicznym, biologicznym, czy socjologicznym. Mediator zajmuje się mediacji między jedną a drugą stronę. Do obowiązków mediatora zalicza się toczenie mediacji, ale należy zaznaczyć, iż bez żadnego wpływu na ostateczny werdykt, ewentualnie z doprowadzeniem do porozumienia między stronami.

Sędzia

Sędzia posiada wykształcenie prawnicze. Ponadto profesja ta zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Sędzia zajmuje się wydawaniem werdyktów. Do obowiązków sędziego zalicza się najpierw dogłębne zbadanie toczącej się sprawy na podstawie materiałów dowodowych, a następnie wydanie werdyktu w imieniu prawa.

Niezawisłość sędziów

Sędziowie badają sprawę na podstawie aktu oskarżenia, aktu obrony, zeznań oskarżonego, zeznań świadków oraz materiału dowodowego. Na podstawie tego sędziowie wydają wyrok.  Zawsze kierują się przy tym jedynie zasadą niezawisłości. Chodzi więc o to, że polegają tylko i wyłącznie na kodeksie prawa, a nie na jakichkolwiek innych naciskach. Naciski ze strony oskarżenia, obrony, osoby, w sprawie której toczy się proces, czy jakiejkolwiek innej osoby lub instytucji, podlegają karze. Karze podlega również sędzia, który takim naciskom ulega i zostanie to udowodnione. Ważne też, aby sędziowie pozostawali apolityczni, bo przy większych sprawach, na przykład na arenie państwowej, nie powinni stanowić pionków w politycznej grze.

Źródło: Kancelaria EA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *