Rodzaje umów pracowniczych – charakterystyka

W prawie polskim obowiązuje kilka rodzajów umów pracowniczych. Zawierając umowę z pracodawcą zawsze decydujmy się na formę pisemną oraz sprawdźmy czy zawiera ona wszystkie istotne elementy. W tym artykule umówimy charakterystykę każdego rodzaju umowy pracowniczej.

Umowa o pracę

To najpopularniejszy rodzaj umowy pracowniczej określona w prawie polskim. Umowę o pracę ma kilka form.

Umowa na czas określony

Pracodawca podczas podpisywania umowy z pracownikiem określa na jaki okres zatrudnia daną osobę. Po upływie tego czasu umowa zostaje rozwiązana i pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia. Jeżeli jest zawarta na okres nieprzekraczający 6 miesięcy to może być rozwiązana wcześniej tylko za porozumieniem stron. Jeżeli zaś umowa zawarta jest na okres powyżej 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, ale tylko pod warunkiem, jeżeli do umowy załączona została odpowiednia klauzula.

Umowa na czas nieokreślony

To najbardziej pożądany przez ludzi rodzaj umowy pracowniczej. Pracodawcy oferują takie umowy wartościowym pracownikom, chcąc ich zatrzymać jak najdłużej w firmie. Okres wypowiedzenia umowy jest zależny od stażu pracy.

  • Staż pracy nieprzekraczający 6 miesięcy – 2 tygodnie
  • Staż pracy przekraczający 6 miesięcy – 1 miesiąc
  • Staż pracy przekraczający 3 lata – 3 miesiące

Ta umowa jest szczególnie korzystna dla ludzi, którzy starają się o kredyt, ponieważ banki lepiej traktują klientów, którzy pracują właśnie na tej formie zatrudnienia.

Umowa na okres próbny

Najważniejszym celem dla pracodawcy w tym rodzaju umowy jest sprawdzenie pracownika. Jego umiejętności, zaangażowanie oraz zgranie z zespołem. Okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Tak jak we wcześniejszych rodzajach umowy o pracę tutaj również okres wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy.

  • Okres próbny nie przekracza 2 tygodni – 3 dni
  • Okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie – 1 tydzień
  • Okres próbny wynosi 3 miesiące – 2 tygodnie

Umowa zlecenie

To rodzaj umowy cywilno-prawnej, dlatego też jej przepisy reguluje kodeks cywilny, a nie kodeks, pracy. W ramach tej umowy pracownik jest zobowiązany do wykonania określonego zlecenia/pracy za które otrzyma stosowne wynagrodzenie. Cechą tej umowy jest fakt, że pracodawca może odkładać za nas składki na ubezpieczenie zdrowotne albo emerytalno-rentowe. Niestety ten rodzaj umowy ma wiele minusów, m.in.: pracownik nie ma prawa do płatnego urlopu oraz zwolnienia chorobowego, praca wykonana w ramach tej umowy nie liczy się do stażu pracy, pracodawca może zwolnić pracownika w dowolnym momencie oraz nie ma obowiązku płacenia nadgodzin.

Umowa o dzieło

Ten rodzaj umowy pracowniczej jest bardzo podobny do umowy zlecenie, z tą różnicą, że pracodawca nie odprowadza żadnych składek, dzięki czemu pracownik może więcej zarobić.  Umowa o dzieło również nie liczy się do stażu pracy oraz nie ma możliwości wzięcia płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego.

Sprawdź oferty pracy w praca.money.pl.

1 komentarz do “Rodzaje umów pracowniczych – charakterystyka

  1. Kinga M. Odpowiedz

    Bardzo przydatny tekst, szczególnie dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *