Jak rozliczyć podróż służbową?

Charakter pracy wymusza niekiedy na pracownikach odbywanie podróży służbowych. W zależności od tego, czy mieszczą się one w granicach Polski czy poza, nazywa się je podróżą krają lub zagraniczną. Pracownikowi, …