ludzie w biurze

Na czym polegają profesjonalne relacje w firmie?

Praca w zespole wymaga specyficznego podejścia do relacji międzyludzkich. Firma, zwłaszcza korporacja, to struktura hierarchiczna, w której każdy ma swoje miejsce. To, jak odnoszą się do siebie nawzajem pracownicy, przekłada …

pracownicy przy stole

Gestalt w biznesie – efektywna praca

Ludzie chcą poznawać siebie, cieszyć się życiem i czerpać satysfakcję ze swojej pracy. Rozwój osobisty, coaching, trening uważności… Wszystkie te nurty łączą nawiązania do filozofii buddyjskiej i formy psychoterapii zwanej …